Uitvoerende Komitee - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Uitvoerende Komitee
registration

Voor: C H W Simkin (Vise-President), C Uys (President), Dr P van Rooyen (Hoofbestuurder); Agter: S F Wasserfall (Tesourier), P A Barnard, M D Serapelwane, M D Burger, J F L Kruger, Dr J Jooste

Voor: C H W Simkin (Vise-President), C Uys (President), Dr P van Rooyen (Hoofbestuurder)

Agter: S F Wasserfall (Tesourier), P A Barnard, M D Serapelwane, M D Burger, J F L Kruger, Dr J Jooste


PRESIDENT 2013

C Uys

(Charl) (13/02/63)

(Annene) S. 082-7744636

Posbus 100, Jan Kempdorp, 8550.

marochel@mweb.co.za

charluys@vodamail.co.za

Sel 082-5762341

VISE-PRESIDENT |
VICE-PRESIDENT 2013

C H W Simkin

(Whellan) (15/11/46)

(Amanda)

Posbus 213, Dewetsdorp, 9940

wsimkin46@gmail.com

Tel 052112 vra 1004

F (Koöp) 051-5410330

Sel 082-5787490

TESOURIER |
TREASURER 2013

S F Wasserfall

(Freddie) (03-12-60)

(Susan)

Posbus 323, Dewetsdorp, 9940.

otjiwa@vodamail.co.za

Tel 052112 vra 3602

Sel 082-5564452

LEWENSLANGE ERE-PRESIDENTE |
HONORARY LIFE PRESIDENTS

A R Evans

(Anthony)

Posbus 41, Viljoenskroon, 9520.

anthony.evans@are.co.za

Tel 056-3433311/2

Faks 056-3432922

Sel 082-8003266

H M de Villiers

(Hugo)

Posbus 519, Suider-Paarl, 7624.

Tel (W) 021-8631039

Tel (H) 021-8633497

Faks 021-8632810

L Labuschagne

(Llewellyn) (17/01/39)

(Corrie)

Posbus 17, Letsitele, 0885.

r10cit@mweb.co.za

corriedev@mweb.co.za

T&F 051-3451803

Sel 082-5795479

J P Grey

(Jan) (22/04/45)

(Jean)

Posbus 671, Ermelo, 2350.

grey.grey@yebo.co.za

Tel 017-8014400

Faks 017-8014410

Sel(W) 083-6305755

LEDE |
MEMBERS

2013

2013

2014

2014

2013

P A Barnard

(Philip) (27/08/58)

(Vickey)

P O Box 207, Clocolan, 9735.

mequatling@intekom.co.za

Tel 051-9430058

Faks 051-9437251

Sel 082-5772075

M D Burger

(Michiel) (16/12/64)

(Carien)

Posbus 12, Rosendal, 9720.

mdburger@vodamail.co.za

Tel 058-2110987

Faks 0866-754277

Sel 082-6749595

Dr J Jooste

(Johan) (10/04/52)

(Corlea)

Posbus 494, Delmas, 2210.

drjohanjooste@gmail.com

Sel 079-5077117

J F L Kruger

(Wicus) (28/07/46)

(Elsje)

Posbus 132, Colesberg, 9795.

wicuskruger1@gmail.com

T&F 051-7531456

Sel 083-3241535

M D Serapelwane

(Duncan) (29/12/68)

(Onica)

Posbus 52, Morakweng, 8614.

bonnos.duncan29@gmail.com

T&F 053-7611120

Sel 082-8500270

Sekre. 072-1865189

REGISTRATEUR |
REGISTRAR

M J Mamabolo

(Joel) (28/02/74)

Private Bag X138, Pretoria, 0001.

joelm@nda.agric.za

Tel 012-3197424

Faks 012-3197425

Sel 082-5579747

HOOFBESTUURDER |
GENERAL MANAGER

Dr P van Rooyen

(Pierre) (25/05/49)

Posbus 270, Bloemfontein, 9300.

pierre@studbook.co.za

Tel 051-4100900

Faks 0866-792429

Sel 082-3723233


Dienstermyn verstryk in Oktober van die jaar soos aangedui. Uittredende lede is herkiesbaar.

Term in office expires in October of the year indicated. Retiring members are eligible for re-election.

(Datum in hakkies = Verjaarsdag) (Date in brackets = Birthday)