Welkom by SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging - Beestelersgenootskappe, Perdetelersgenootskappe, Skaaptelersgenootskappe, Boktelersgenootskappe, Varktelersgenootskap, Hondetelersgenootskappe en Ander rasse - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Handleiding vir Stoettelers - Inhoud


Saalperd


1. Die vee- en stoetbedryf in Suid-Afrika / The livestock and stud industry in South Africa

      'n Breë oorsig oor die veebedryf, die verwantskap tussen die kommersiële sektor       en die stoetbedryf, teeltdoelwitte, interafhanklikheid. Verantwoordelikhede en rol van       stoettelers ten opsigte van die voorsiening van genetiese materiaal aan die bedryf.

2. Die SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging / The SA Stud Book and Animal     Improvement Association

 1. Geskiedenis
        Kort weergawe van die geskiedenis van SA Stamboek.
 2. Oorsig
        Wat is SA Stamboek, missie, visie, omvang, afdelings ens.Inligting in       voubiljet. Samestelling van AJV, Exco.
 3. Dienste
        Omskrywing van die dienste wat SA Stamboek lewer.
 4. Publikasies
        SA Livestock Breeding, SA Stoetteler / Stud Breeder, verslae,webblaaie;

3. Intergis 2000

      'n Kort omskrywing van Intergis 2000, doel, struktuur, finansiering ens.

4. Die rol van telersgenootskappe / The role of breeders' societies

      'n Kort omskrywing van die doel en funksies van 'n telersgenootskap. Verwantskap        tussen SA Stamboek en genootskappe. Grondwet. Sekretariaat. Die pligte /       verantwoordelikhede van telers.

5. Die stoetteler en wetgewing / The stud breeder and legislation

      Kort opsomming oor die inhoud / implikasies van heersende wetgewing.

6. Die administrasie van 'n stoetboerdery / The administration of a stud farm

 1. Lidmaatskap / Deelname
        Prosedures, aansoekvorm, fooie*, belangrikheid van deelnemernommer, lid SA       Stamboek en lid by genootskap, opskorting, effektiewe datum van deelname,       heraansluitings, direkte handeling ens. - alle spesies;
 2. Voorvoegsel en Kuddekenmerk
        Wat is VV's en KKM's, gebruike, uniekheid, hergebruik, sessies ens.
 3. Die vloei van data - direkte handeling / handeling deur genootskappe
7. Die identifikasie van diere / The identification of animals

      Inleidend - bepalings van Wet op Diere-identifikasie, grondwette, LidCat ens.
 1. Tatoeëring
        Kort artikel oor tatoeëring…
 2. Brandmerke
        Kort artikel oor brandmerke…
 3. Oorkodes
        Kort artikel oor oorkodes…
 4. Oorplaatjies en strepieskodes
        Kort artikel oor oorplaatjies…
 5. Perdepaspoorte
        Kort artikel oor perdepaspoorte
 6. Kleurmerke en foto's
        Kort artikel oor kleurmerke…
 7. Mikroskyfies
        Kort artikel oor mikroskyfies…

8. Diere-aantekening / Animal recording

 1. Algemene beginsels
        Prosedures, aansoekvorm, fooie*, belangrikheid van deelnemernommer, lid SA       Stamboek en lid by genootskap, opskorting, effektiewe datum van deelname,       heraansluitings, direkte handeling ens. - alle spesies;
 2. Geboortekennisgewing
        Inligting ter sprake,voorbeelde…
 3. Registrasie en aantekening
        Opgradering, prosedures, stelsels (ontwikkelende rasse vs. erkende rasse)…
 4. Inspeksie en keuring
        Prosedures, stelsels,verskille by rasse…
 5. Oordragte
        Algemene prosedures, oordragte na nie-lede…
 6. Kansellasies
        Prosedures…
 7. Lineêre klassifikasie
        Inligting ter sprake, voorbeelde…
 8. Ander inligting
        Inligting ter sprake, voorbeelde…

9. Prestasie-aantekening / Performance recording

 1. Vleisbeeste
        Kort samevatting van skema en dienste…
 2. Melkdiere
        Kort samevatting van skema en dienste…
 3. Kleinvee
        Kort samevatting van skema en dienste…
 4. Varke
        Kort samevatting van skema en dienste…

10. Genetiese evaluasie / Genetic evaluation

      Kort samevatting van konsep en dienste…

11. Logix

      'n Kort omskrywing van Logix, doel, funksies, kostes*, gebruik, aansoekvorm.

12. Die gebruik van verslae en ander inligting uit die diere-aantekeningstelsel / Using       reports and other information from the animal recording system

      Enkele verslae met verduidelikende notas van belangrikste konsepte.
      Veilingskatalogusse - wat beteken die data; hoe werk die diens…

13. Die beginsels van stoetveebemarking / The principles of marketing livestock

      Kort artikel…

14. Ouerskapverifikasie / Parentage verification

      Beginsels, prosedures…

15. Die rol van opgradering in stoetteling / The use of upgrading in stud breeding

      Beginsels, prosedures. Ontwikkelende rasse vs. gevestigde rasse, Landrasse

16. Kunsmatige inseminasie en embrio-oorplasing / Artificial insemination and embrio       transfer

      Kort artikel, voorbeeld van Skedule O

17. Invoere, uitvoere en die vestiging van nuwe rasse / Import, export and establishment       of new breeds

      Kort artikel…

18. Veilings as 'n bemarkingsmeganisme / Auctions as a marketing mechanism

      Kort artikel

19. Skoue / Shows

      Kort artikel…

20. Fooie en finansiële reëlings / Fees and financial arrangements

      Besonderhede van betalingsmetodes. Lys van heersende pryse vir dienste ens.