Welkom by SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging - Beestelersgenootskappe, Perdetelersgenootskappe, Skaaptelersgenootskappe, Boktelersgenootskappe, Varktelersgenootskap, Hondetelersgenootskappe en Ander rasse - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

SA Stamboek & Diereverbetering
Tariewe: 2014/2015 (BTW Uitgesluit)


Registrasiedienste


2014/2015

ALGEMENE TARIEWE: SUID-AFRIKAANSE TELERS
Ledegeld Genootskappe (per 100 lede of gedeelte daarvan) R 800.00
Eenmalige aansluitingsfooi vir nuwe telersgenootskappe R 2,000.00
Voorvoegsel administrasie (eenmalig)  
      Registrasie van R 275.00
      Verandering van R 187.00
      Sessie van R 187.00
Herinstelling van lidmaatskap (Direkte handeling ingesluit) R 615.00
Direkte fakturering (per teler per jaar) R 56.05
Addisionele / duplikaat sertifikate R 8.00
Kliek hier vir pryslys van webblad ontwikkeling en instandhouding
 
BEESTE, SKAPE, BOKKE, WILD & VOLSTRUISE
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) R 620.00
Herinstelling van diere R 130.00
Per Kapita VLEISBEESTE: (Telers ontvang registrasiesertifikate) R 15.00
Per Kapita VLEISBEESTE: (Genootskappe sonder registrasiesertifikate) R 13.00
Per Kapita WILD: (Sluit sertifikate in) R 13.75
Per Kapita MELKBEESTE: (Telers ontvang registrasiesertifikate) R 10.00
Per Kapita MELKBEESTE: (Genootskappe sonder registrasiesertifikate) R 9.00
** Per Kapita SKAPE & BOKKE: (melkbokke uitgesluit) - Opsie 1 R 6.80
** Per Kapita SKAPE & BOKKE: (melkbokke uitgesluit) - Opsie 1.1 R 6.55
** Per Kapita SKAPE & BOKKE: (melkbokke uitgesluit) - Opsie 2 R 3.85
Per Kapita MELKBOKKE R 6.85
 
PERDE & HONDE
Intreefooi R 205.00
Dienste instandhoudingsfooi (Perde) R 105.00
Dienste instandhoudingsfooi (Honde) R 105.00
Leeftydsregistrasie: PERDE (eenmalig) R 125.00
Leeftydsregistrasie: HONDE (eenmalig) R 56.00
Geboortekennisgewing: PERDE (per geboorte) R 18.65
Geboortekennisgewing: HONDE (per werpsel) R 25.00
Oordragte: HONDE & PERDE R 45.00
Perdepaspoorte (per paspoort) R 100.00
Opname van bykomende data (per geval) R 2.50
 
VEILINGSKATALOGUS
Saamgestel deur Genootskap: per dier R 2.64
Samestelling - Glyskaal (42.42 tot R427.24)
 
VEILINGSKATALOGUS
Saamgestel deur SA Stamboek: per dier R 4.14
Samestelling - Glyskaal (R29.60 tot R593.70)
 
SKOUKATALOGUS
Saamgestel deur Genootskap: per dier R 1.32
Samestelling - Glyskaal (R10.71 tot R213.62)
 
SKOUKATALOGUS
Saamgestel deur SA Stamboek: per dier R 2.13
Samestelling - Glyskaal (R14.80 tot R296.85)


** PER KAPITA SKAPE & HONDE
Opsie 1 Registrasies, oordragte en kansellasies ingesluit. Ontvang registrasiesertifikate
Opsie 1.1 Registrasies, oordragte en kansellasies ingesluit. Ontvang nie registrasiesertifikate nie.
Opsie 2 Betaal vir registrasiesertifikate,oordragte en logix verslae.
Produksie-aantekening2014/2015

Vleisbeeste (Opsie 1)
Produkste-aantekening (per teler per jaar) R 585.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 9.95
Vleisbeeste (Opsie 2)
Produkste-aantekening (per teler per jaar) R 1,166.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 7.10
 
Bul Groeitoets
Toetsfooi R 925.00
Per Bul R 52.50
RTU R 52.50
Reiskoste i.g.v addisionele besoek (per kilometer) R 4.90
 
Suiwel
Kuddefooi per toets
Glyskaal - Diere
1 tot 240 R 165.00
241 tot 480 R 330.00
481 tot 720 R 440.00
721 tot 960 R 550.00
961 tot 1500 R 550.00
 
Vervoerfooi (per kuddetoets)
(Indien van Stamboek vervoer gebruik gemaak word)
Glyskaal - Diere
1 tot 240 R 176.00
241 tot 480 R 236.50
481 tot 720 R 291.50
721 tot 960 R 345.00
961 tot 1500 R 440.00
 
Toetsfooi (per dier per toets)
Premium R 8.00
Selekteer Bestuur R 6.85
Selekteer BLUP R 6.85
Inskrywing R 6.20
Basiese diagnose R 5.00
Melkbokke/Skape R 5.85
 
Labfooi (Soos onderhandel per Labratorium)
 
Kleinvee
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 291.50
Per Kapita (per produserende ooi per jaar) R 4.65
 
Varke
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1,210.00
Per Kapita (per produserende sog per jaar) R 8.20
 
L.W. Hierdie fooie sluit alle verwerkings, verslae & analises in.