Welkom by SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging - Beestelersgenootskappe, Perdetelersgenootskappe, Skaaptelersgenootskappe, Boktelersgenootskappe, Varktelersgenootskap, Hondetelersgenootskappe en Ander rasse - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Logix Vleisaantekening Stelsel
Logix Vleisaantekening Stelsel

GENETIESE ONTLEDINGS VIR VLEISBEESTE

14 Vleisbeesrasse

20 Eienskappe:

  • Kalf groei
  • Maternaal
  • Vrugbaarheid
  • Doeltreffendheid
  • Raam
  • Karkas

3 Seleksie Waardes:

  • Koei Waarde: Vir seleksie van koeie in die kudde
  • Groei Waarde: Vir seleksie van jong bulle
  • Produksie Waarde: Kombinasie van Koei en Groei Waardes

Nuwe genetiese modelle vir alle rasse in 2012


Verslae in .pdf formaat op Logix beskikbaar, asook in gedrukte formaat.


Teelwaardes word omgeskakel in indeksformaat vir maklike interpretasie


Teelwaarde / EBV:

Genetiese meriete relatief tot basisjaar; eenheid dieselfde as die meting


Akkuraatheid:

Aanduiding van hoeveelheid inligting beskikbaar vir teelwaarde beraming


Teelwaarde Indeks:

Genetiese meriete relatief tot 100, (gemiddeld van lewendige diere in die ras); eenhede gestandardiseer


Logix Vleisaantekening Stelsel