Beestelersgenootskappe - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Beestelersgenootskappe
Cattle
Afrigus Club
Afrigus Club

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev Johanna Cloete

Adres:
P O Box/Posbus 6759 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-447 9849
Tel no:
Sel nr: 076 604 4900
Faks nr: 051-447 2378
Epos: info@angus.org.za

Webblad:


Afrikaner Cattle Breeders' Society of SA
Afrikaner Cattle Breeders' Society of SA

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev L Tissier (Lauren)

Adres:
P O Box/Posbus 29571 DANHOF 9310

Tel nr: 051-4477405
Tel no:
Sel nr: 078-7911880
Faks nr: 051-4488404
Epos: info@afrikanerbees.com

Webblad: www.afrikanerbees.com


Afrikaner Cattle Breeders' Society of SA
Afrikaner Cattle Breeders' Society of SA

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev L Tissier (Lauren)

Adres:
P O Box/Posbus 29571 DANHOF 9310

Tel nr: 051-4477405
Tel no:
Sel nr:
Faks nr: 051-4488404
Epos: info@afrikanerbees.com

Webblad: www.afrikanerbees.com


Angus Society of SA
Angus Society of SA

Breed Director/Rasdirekteur
Mr/Mnr J P Boulle (John)

Adres:
P O Box/Posbus 6759 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4479849
Tel no:
Sel nr: 076-6044900
Faks nr: 051-4472378
Epos: info@angus.org.za

Webblad: www.angus.org.za


Ayrshire Cattle Breeders' Society of S A
Ayrshire Cattle Breeders' Society of S A

Admin Manager/Admin Bestuurder
Mr/Mnr E H Els (Edmund)

Adres:
P O Box/Posbus 3360 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4463129
Tel no:
Sel nr: 083-2878042
Faks nr: 051-4463148
Epos: olene@ayrshire.co.za

Webblad: www.studbook.co.za/Society/ayrshire


Beefmaster Cattle Breeders' Society of SA
Beefmaster Cattle Breeders' Society of SA

Exec.Secretary/Uitv.Sekretaresse
Mrs/Mev H Prinsloo (Helga)

Adres:
P O Box/Posbus 1977 PARYS 9585

Tel nr: 086-1113144
Tel no:
Sel nr: 083-4177047
Faks nr: 086-1113144
Epos: online546819@telkomsa.net

Webblad: www.beefmastersa.co.za


Bonsmara Cattle Breeders' Society of Namibia
Bonsmara Cattle Breeders' Society of Namibia

Manager/Bestuurder
Mrs/Mev M Labuschagne (Marinda)

Adres:
P O Box/Posbus 80003 Olympia WINDHOEK

Tel nr: 00264-61-222753
Tel no:
Sel nr:
Faks nr: 00264-61-222753
Epos: nambons@iway.na

Webblad: www.bonsmaranamibia.com


Bonsmara Cattle Breeders' Society of SA
Bonsmara Cattle Breeders' Society of SA

Admin. Manager/ Admin. Bestuurder
Mrs/Mev E R Strydom (Evelyn)

Adres:
P O Box/Posbus 12051 BRANDHOF 9324

Tel nr: 051-4486084/5
Tel no:
Sel nr:
Faks nr: 051-4486327
Epos: info@bonsmara.co.za

Webblad: www.bonsmara.co.za


Boran Cattle Breeders' Society of SA
Boran Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Ms/Me C Van der Merwe (Christine)
Ms/Me H Prinsloo (Hesther)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100951 (Christine)
Tel no: 051-4100966 (Hesther)
Sel nr: 051-4100963 (Chris)
Faks nr: 086 572 0762
Epos: hesther@studbook.co.za

Webblad: www.boran.org.za


Braford Cattle Breeders' Society of SA
Braford Cattle Breeders' Society of SA

President
Ms C Schuite (Charlotte)

Adres:
Privaatsak/Private Bag X 7002, Langenhovenpark, BLOEMFONTEIN, 9330

Tel nr: 051-4460580
Tel no: 051-4460582
Sel nr: 082-5739377 (Charlotte Schuite)
Faks nr: 051-4460455
Epos: info@braford.co.za

Webblad: www.braford.co.za


Brahman Cattle Breeders' Society of SA
Brahman Cattle Breeders' Society of SA

Office Manager / Kantoorbestuurder
Mrs/Mev B Erasmus (Bernadine)

Adres:
3 Chris Botha st, Westdene, BLOEMFONTEIN, 9300

Tel nr: 051-4440172/5
Tel no:
Sel nr:
Faks nr: 051-4440961
Epos: info@brahman.co.za

Webblad: www.brahman.co.za


Brangus Cattle Breeders' Society of SA
Brangus Cattle Breeders' Society of SA

Manager/Bestuurder
Dr P C Lubout (Paul)

Adres:
P O Box/Posbus 12465 BRANDHOF 9324

Tel nr: 051-4441144
Tel no: "
Sel nr: 082-8288118
Faks nr: 051-4441144
Epos: info@brangus.org.za

Webblad: www.brangus.org.za


Braunvieh SA
Braunvieh SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev A Viljoen (Anna-Marie)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 7864 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100967
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 086-5731021
Epos: braunviehsa@studbook.co.za

Webblad: www.braunviehsa.co.za


Charolais Cattle Breeders' Society of SA
Charolais Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev J Wiid (June)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1225 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100953
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 086-6645317
Epos: charolais@studbook.co.za

Webblad: www.charolais.co.za


Dexter Cattle Breeders' Society of SA
Dexter Cattle Breeders' Society of SA

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev M Kruger (Monique)

Adres:
P O Box/Posbus 34253 Faunasig BLOEMFONTEIN 9325

Tel nr: 082-9368814 (Monique)
Tel no: 082-5712818 (Coena)
Sel nr: -
Faks nr: -
Epos: monique198803@gmail.com

Webblad: www.dextersa.co.za


Drakensberger Cattle Breeders' Society
Drakensberger Cattle Breeders' Society

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev S Steenkamp (Stienie)

Adres:
P O Box/Posbus 506 Bloemfontein 9300

Tel nr: 017-7355056
Tel no: 017-7355058
Sel nr: 071-6065625
Faks nr: 017-7351078
Epos: info@drakensbergercbs.co.za

Webblad: www.drakensbergers.co.za


Gelbvieh Cattle Breeders' Society of SA
Gelbvieh Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev S Wasserman (Sonja)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1060 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100955
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 051-4484220
Epos: gelbvieh@studbook.co.za

Webblad: www.gelbvieh.co.za


Hugenoot SA
Hugenoot SA

Secretary/Sekretaris
Mrs/Mev F van Heerden (Franci-Mari)

Adres:
P O Box/Posbus 78 ALMA 0512

Tel nr: 014-7210919
Tel no:
Sel nr: 082-4493227
Faks nr: 014-7210919
Epos: info@hugenootsa.co.za

Webblad: www.hugenootsa.co.za


Jersey SA
Jersey SA


Tessa Opperman (Hoof Admin Beampte)
051-4308020
tessa@jerseysa.co.za

Jannie Nel (Ras Adviseur)
076-0512605
jannie@jerseysa.co.za

Adres:
P O Box/Posbus 100893 BRANDHOF 9324

Tel nr: 051-4308020
Tel no:
Sel nr: 084-5858166
Faks nr: 051-4307719
Epos: tessa@jerseysa.co.za

Webblad: www.jerseysa.co.za


Limousin Cattle Breeders' Society of SA
Limousin Cattle Breeders' Society of SA

Breed Director/Rasdirekteur
Dr K Robertson (Kevin)

Adres:
P O Box/Posbus 12560 BRANDHOF 9324

Tel nr: 051-4445082
Tel no: 051-4445083
Sel nr: "
Faks nr: 051-4445085
Epos: info@limousinsa.co.za

Webblad: www.limousinsa.co.za


Nguni Cattle Breeders' Society
Nguni Cattle Breeders' Society

Office Manager / Kantoorbestuurder
Mrs Y Venter (Yolanda)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4487302
Tel no: 051-4487303
Sel nr:
Faks nr: 051-4487304
Epos: info@ngunicattle.info

Webblad: www.ngunicattle.info


Pinzgauer Cattle Breeders' Society of SA
Pinzgauer Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev S Wasserman (Sonja)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1060 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100955 (S Wasserman)
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 051-4484220
Epos: pinz@studbook.co.za

Webblad: www.sacattle.co.za


Red Poll Cattle Breeders' Society of SA
Red Poll Cattle Breeders' Society of SA

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev L van der Walt (Liesel)

Adres:
P O Box/Posbus 69 RIVERSDAL 6670

Tel nr: 012-6737492
Tel no:
Sel nr: 082 8573980
Faks nr: 012-6718731
Epos: redpoll@wam.co.za

Webblad: www.redpollsa.co.za


Romagnola Cattle Breeders' Society of SA
Romagnola Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev J Wiid (June)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1225 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100953
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 086-6645317
Epos: june@studbook.co.za

Webblad: www.romagnola.co.za


SA Dairy Swiss
SA Dairy Swiss

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev J Wiid (June)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1225 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100953
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 086-6645317
Epos: swiss@studbook.co.za

Webblad: www.dairyswiss.co.za


SA Guernsey Cattle Breeders' Society
SA Guernsey Cattle Breeders' Society

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev M de Wet (Maritha)

Adres:
Spitskop Pk Wydgele√ę BREDASDORP 7280

Tel nr: 028-5421426
Tel no:
Sel nr: 083-4100555
Faks nr: 028-5421426
Epos: guernseysa@vodamail.co.za

Webblad: www.saguernsey.co.za


SA Hereford Breeders' Society
SA Hereford Breeders' Society

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev L Grobler (Liezel)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 20165 WILLOWS 9320

Tel nr: 051-4100958 (Liezel)
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 086-2188246
Epos: hereford@studbook.co.za

Webblad: www.hereford.co.za


SA Holstein
SA Holstein

Breed Director/Rasdirekteur
Mr/Mnr PH Duvenage (Herman)

Adres:
P O Box/Posbus 544 BLOEMFONTEIN, 9300

Tel nr: 051-4479123
Tel no: 051-4479124
Sel nr: 082-5727309
Faks nr: 051-4304224
Epos: susan@saholstein.co.za

Webblad: www.saholstein.co.za


Santa Gertrudis SA
Santa Gertrudis SA

Breed Manager/Rasbestuurder
Mr/Mnr J P Malan (Johan)

Adres:
P O Box/Posbus 20034 WILLOWS 9320

Tel nr: 051-4442269
Tel no:
Sel nr: 082-4621702
Faks nr: 051-4442176
Epos: santagertrudis@telkomsa.net

Webblad: www.santagertrudis.co.za


Senepol Cattle Breeders' Society of SA
Senepol Cattle Breeders' Society of SA

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev C Butler (Charmaine)

Adres:
P O Box/Posbus 2335 VRYBURG 8600

Tel nr: 082-4499863
Tel no:
Sel nr: 082-4499863
Faks nr:
Epos: info@senepolsa.co.za

Webblad: www.senepolsa.co.za


Shorthorn Cattle Breeders' Society of SA
Shorthorn Cattle Breeders' Society of SA

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev S Taljaard (Sumari)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100900
Tel no: -
Sel nr: -
Faks nr: 086-2452911
Epos: sumari@studbook.co.za

Webblad:


Simbra Cattle Breeders' Society of SA
Simbra Cattle Breeders' Society of SA

CEO / Hoofbestuurder
Mr/Mnr JGJ Lauwrens (Flaf)

Adres:
Privaatsak/Private Bag X 7002, Langenhovenpark, BLOEMFONTEIN, 9330

Tel nr: 051-446 0580/2
Tel no:
Sel nr: 082-4422083
Faks nr: 051-4460455
Epos: info@simbra.org

Webblad: www.simbra.org


Simmentaler Cattle Breeders' Society of SA
Simmentaler Cattle Breeders' Society of SA

CEO / Hoofbestuurder
Mr/Mnr JGJ Lauwrens (Flaf)

Adres:
Privaatsak/Private Bag X 7002, Langenhovenpark, BLOEMFONTEIN, 9330

Tel nr: 051-4460580
Tel no: 051-4460582
Sel nr: 082-4422083
Faks nr: 051-4460455
Epos: info@simmentaler.org

Webblad: www.simmentaler.org


South Devon Cattle Breeders' Society of SA
South Devon Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev A Viljoen (Anna-Marie)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 9777 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100967
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 051-4484220
Epos: southdevon@studbook.co.za

Webblad: www.southdevon.co.za


Sussex Cattle Breeders' Society of SA
Sussex Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev A Viljoen (Anna-Marie)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100967
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 051-4484220
Epos: sussex@studbook.co.za

Webblad: www.sussex.co.za


Tuli Cattle Breeders' Society of SA
Tuli Cattle Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev L Grobler (Liezel)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100958 (Liezel)
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr: -
Faks nr: 051-4484220
Epos: liezel@studbook.co.za

Webblad: www.tulicattle.co.za


Wagyu Cattle Breeders' Association of SA
Wagyu Cattle Breeders' Association of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev L Grobler (Liezel)

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr CV Els (Chris)

Chairman / Voorsitter
Mr/Mnr B D Angus (Brian)
Cell no. 082-5739687

Adres:
P O Box/Posbus 1225 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100958 (Liezel)
Tel no: 051-4100963 (Chris)
Sel nr:
Faks nr: 086 664 5317
Epos: wagyu@studbook.co.za

Webblad: www.wagyu.co.za