Perdetelersgenootskappe - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Perdetelersgenootskappe
Cattle
Appaloosa Horse Breeders' Society of S A
Appaloosa Horse Breeders' Society of S A

Secretary/Sekretaresse
Mr/Mnr R Nightingale (Ros)

Adres:
P O Box/Posbus 1210 Derdepark Pretoria 0035

Tel nr: -
Tel no: -
Sel nr: 082-5988377
Faks nr: 086-2410731
Epos: AHBSSA@gmail.com

Webblad: www.ahbssa.co.za


Arab Horse Society of S A
Arab Horse Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051 4100957
Tel no: 051 4100945
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 051-4484220
Epos: charmaine@studbook.co.za; marike@studbook.co.za

Webblad: www.arabhorsesa.co.za


Friesian Horse Breeders' Society of S A
Friesian Horse Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1060 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100954
Tel no: -
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 086-5731021
Epos: friesperd@studbook.co.za

Webblad: www.studbook.co.za/Society/friesperd


Kaapse Boerperd Breeders' Society of S A
Kaapse Boerperd Breeders' Society of S A

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev T v/d Walt (Tania)

Adres:
P O Box/Posbus 55 COOKHOUSE 5820

Tel nr: 042-2472296
Tel no:
Sel nr:
Faks nr: 086-5091959
Epos: ezelle@capeboerperd.co.za

Webblad: www.capeboerperd.co.za


Nooitgedacht Horse Breeders' Society
Nooitgedacht Horse Breeders' Society

Secretary/Sekretaris
Mr/Mnr W A Olivier (Braam)

Adres:
2 Dick Kemp Street, Meadowdale, Germiston, 1201

Tel nr: 012-6543119
Tel no: -
Sel nr: 083-6403226
Faks nr: -
Epos: braam.olivier@tonstarch.co.za

Webblad: www.nooitgedachter.co.za


Percheron Horse Breeders' Society of S A
Percheron Horse Breeders' Society of S A

Secretary/Sekretaresse
Mr/Mnr J Henning (Johan)

Adres:
Percheron Breeders Society of SA, PostNet Suite 913, Private Bag X37, Lynnwood Ridge, 0040

Tel nr: 076 053 4103
Tel no: -
Sel nr: -
Faks nr: -
Epos: sapercheron@gmail.com

Webblad: www.percheronsa.co.za


S A Boerperd Breeders' Society
S A Boerperd Breeders' Society

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 1060 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100952
Tel no:
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 051-4484220
Epos: saboerperd@studbook.co.za

Webblad: www.saboerperd.com


Saddle Horse Breeders' Society of S A
Saddle Horse Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 3853 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100956
Tel no:
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 051-4484220 / 086-5626726
Epos: saddle@studbook.co.za

Webblad: www.studbook.co.za/Society/saddlehorse


S A Hackney Horse Breeders' Society
S A Hackney Horse Breeders' Society

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100974
Tel no:
Sel nr: "
Faks nr: 086-2452911
Epos: sumari@studbook.co.za

Webblad: www.hackneyhorse.co.za


S A Miniature Horse Breeders' Society
S A Miniature Horse Breeders' Society

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 9777 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100955
Tel no: -
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 051-4484220
Epos: minhorse@studbook.co.za

Webblad: www.saminiaturehorse.co.za


S A Paint and Pinto Club
S A Paint and Pinto Club

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev A Marais (Anneli)

Adres:
P O Box/Posbus 2360 Zwavelpoort, Pretoria, 0036

Tel nr: -
Tel no: -
Sel nr: 082 694 6482
Faks nr: -
Epos: azaliahbrand@gmail.com

Webblad: www.paintpinto.co.za


S A Quarter Horse Association
S A Quarter Horse Association

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev AL Kruger (Lettie)

Adres:
P O Box/Posbus 32133, FICHARDT PARK, 9317

Tel nr: -
Tel no: -
Sel nr: 071-4713684
Faks nr: -
Epos: secretary@saqha.co.za

Webblad: www.saqha.co.za


S A Vlaamperd Breeders' Society
S A Vlaamperd Breeders' Society

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev M van Blerk (Marina)

Adres:
P O Box/Posbus 257 MALMESBURY 7299

Tel nr: 022- 4813614
Tel no:
Sel nr:
Faks nr: 022-4813312
Epos: welgegundboerdery@telkomsa.net

Webblad: vlaamperd.blogspot.com


Welsh Pony Society of S A
Welsh Pony Society of S A

Secretary/Sekretaresse
Lynette Blackie

Adres:
P O Box/Posbus 288, Bapsfontein, 1510

Tel nr: 011-8486091
Tel no: -
Sel nr: 082-3051844
Faks nr: 011-8486191
Epos: secretary@wpcs.co.za

Webblad: www.wpcs.co.za