Skaaptelersgenootskappe - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Skaaptelersgenootskappe
Cattle
Damara Sheep Breeders' Society of S A
Damara Sheep Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr S Burger (Stan)

Adres:
P O Box/Posbus 188 KOSTER 0348

Tel nr: 014-5492371
Tel no:
Sel nr: 083 266 4051
Faks nr: 086-5518410
Epos: info@damarasheep.co.za

Webblad: www.damarasheep.co.za


Dohne Merino Breed Society of S A
Dohne Merino Breed Society of S A

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr H Londt (Henri)

Adres:
P O Box/Posbus 61 STUTTERHEIM 4930

Tel nr: 043-6831330
Tel no:
Sel nr: 083-2721255
Faks nr: 043-6831931
Epos: manager@dohnemerino.org

Webblad: www.dohnemerino.org


Dormer Sheep Breeders' Society of S A
Dormer Sheep Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev L Grobler (Liezel)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100958
Tel no:
Sel nr: -
Faks nr: 051-4484220 / 086 218 8246
Epos: dormer@studbook.co.za

Webblad: www.dormer.co.za


Dorper Sheep Breeders' Society of S A
Dorper Sheep Breeders' Society of S A

Breed Director/Rasdirekteur
Mr/Mnr A Westraad (Attie)

Adres:
P O Box/Posbus 26 MIDDELBURG 5900

Tel nr: 049-8422241
Tel no:
Sel nr: 082-2964706
Faks nr: 049-8423589
Epos: dorperinfo@adsactive.com

Webblad: www.dorpersa.co.za


Ile de France Sheep Breeders' Society of S A
Ile de France Sheep Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 3776 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100953
Tel no:
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 086-6645317
Epos: idf@studbook.co.za

Webblad: www.iledefrance.co.za


Karakoel Club
Karakoel Club

Secretary/Sekretaris
Mr/Mnr P A le Roux (Piet)

Adres:
P O Box/Posbus 86 UPINGTON 8800

Tel nr: 054-3376237
Tel no:
Sel nr: 083-7645018
Faks nr: 054-3311329
Epos: johline@kik.co.za

Webblad:


Meatmaster Breeders' Society of SA
Meatmaster Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev S Wasserman (Sonja)

Adres:
P O Box/Posbus 1060 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100955
Tel no:
Sel nr: 083-4575775
Faks nr: 051-4484220
Epos: sonja@studbook.co.za

Webblad: www.meatmastersa.co.za


Merino Breeders' Society of S A
Merino Breeders' Society of S A

Manager / Bestuurder
Mr/Mnr D Vorster (Danie)

Adres:
PO Box/Posbus 109 GRAAFF-REINET 6280

Tel nr: 049-8924148
Tel no:
Sel nr: 082-5712742
Faks nr: 049-8924218
Epos: merinosa@eastcape.net

Webblad: www.merinosa.co.za


S A Mutton Merino Breeders' Society
S A Mutton Merino Breeders' Society

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr J E J Vosloo (Jan)

Adres:
P O Box/Posbus 35533 FAUNASIG 9325

Tel nr: 051-5226827
Tel no: 051-5226828
Sel nr: 082-5569822
Faks nr: 051-5225662
Epos: sammsheep@yebo.co.za

Webblad: www.savleismerino.net


Suffolk Sheep Breeders' Society of S A
Suffolk Sheep Breeders' Society of S A

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev AL Kruger (Lettie)

Adres:
P O Box/Posbus 3433 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100903
Tel no:
Sel nr: 083 383 8226
Faks nr: 051-4484220
Epos: suffolk@studbook.co.za

Webblad: www.suffolk.co.za


Van Rooy Sheep Breeders' Society
Van Rooy Sheep Breeders' Society

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev A Hoops (Annelie)

Adres:
P O Box/Posbus 1756 KURUMAN 8460

Tel nr: 053-7122112
Tel no: -
Sel nr:
Faks nr: 053-7122112
Epos: annelie@booysen.bore.co.za

Webblad: www.studbook.co.za/Society/vanrooy/sheep.html