Vakkundige dienste - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2014/2015

Goedgekeurde fooie vir 2014/2015 sal in werking tree op 2014/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Vakkundige dienste
Vlnr: Ronandé Wiese, Charl Hunlun, Lisa Verwey, Lezanne Bonthuys en Elsa van den Berg.

Dit is die taak van hierdie afdeling om SA Stamboek se doelstellings ten opsigte van dienslewering uit te voer. Die werksaamhede van die afdeling behels tegniese- en vakkundige advies aan telersgenootskappe en hul lede. Hierbenewens kontroleer die afdeling die in- en uitvoere van genetiese materiaal, bestuur die prosesse verbonde aan ouerskap verifikasie, reik perdepaspoorte uit en is genootskappe behulpsaam met die saamstel van skou- en veilingskatalogusse. Die webblad en programmering diens van SA Stamboek ressorteer onder die Afdeling: Vakkundige Dienste. Die afdeling het 'n personeel komponent van 5 persone.

Skou- Veilings katalogusse
Adviesdienste
Inspeksies
Data-onttrekking en -verwerking
Ouerskap verifikasie
Programmering diens
Webblad diens
Publikasies

Skou-en Veilings katalogusse
Daar bestaan verskeie verskillende formate vir veilingskatalogusse wat uit die data van die stelsel saamgestel kan word. In sommige gevalle staan personeel van die Afdeling genootskappe by om sulke katalogusse saam te stel. Skoukatalogusse word op versoek, in samewerking met die betrokke telers- en skougenootskap, saamgestel.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za

Adviesdienste
Die afdeling is telersgenootskappe en telers behulpsaam met die interpretering van verskeie bestaande standaard verslae en die aanwending van die resultate uit sulke verslae ten einde hul doelwitte meer doeltreffend na te streef.

Vir navrae in hierdie verband kontak Charl Hunlun by (051) 410 0900 of per e-pos by charl@studbook.co.za

Inspeksies
Die afdeling is verantwoordelik vir die inspeksie van alle diere van Direkte Inskrywings rasse.

Vir navrae in hierdie verband kontak Charl Hunlun by (051) 410 0900 of per e-pos by charl@studbook.co.za

Data-onttrekking en -verwerking
Die afdeling staan telersgenootskappe by met die ontleding van hul inligtingsbehoeftes en die ontwerp en implementering van programme om hul data behoeftes aan te spreek. Die Afdeling onderneem gereeld ad hoc data-ontleding vir telersgenootskappe in gevalle waar hulle unieke behoeftes in hierdie verband het.

Vir navrae in hierdie verband kontak Charl Hunlun by (051) 410 0900 of per e-pos by charl@studbook.co.za

Ouerskapverifikasie
Die afdeling is verantwoordelik vir die bestuur van die ewekansige ouerskapverifikasieprogram en voer ook alle ouerskapverifikasietoetse uit wat volgens Verordening 9 van die Grondwet van SA Stamboek plaasvind.

Vir navrae in hierdie verband kontak Charl Hunlun of Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by charl@studbook.co.za of elsa@studbook.co.za

Programmering diens
Die afdeling is verantwoordelik vir die generasie van verslae en ander versoeke wat die genootskappe sal help om hulle werk en diens te vergemaklik en verbeter.

Vir navrae in hierdie verband kontak Charl Hunlun of Lezanne Bonthuys by (051) 410 0900 of per e-pos by charl@studbook.co.za of lezanne@studbook.co.za

Webblad diens
Die afdeling is verantwoordelik vir die ontwerp en instandhouding van die SA Stamboek webblad en ook van die telersgenootskappe en telers webblaaie wat gehuisves word by SA Stamboek.

Vir navrae in hierdie verband kontak Corlia Henning by (051) 410 0929 of per e-pos by corlia@studbook.co.za

Publikasies
Die afdeling is verantwoordelik vir verskeie publikasies van die SA Stamboekvereniging, te wete die SA Stoetteler tydskrif, SA Livestock Breeding en die Handleiding vir Stoettelers.

Vir navrae in hierdie verband kontak Charl Hunlun of Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by charl@studbook.co.za of elsa@studbook.co.za